İŞ DÜNYASININ ZİRVESİNDEKİLERE, A+ OFİSLER

Binanın teknik tanımı binanın inşaat, mekanik, elektrik ve güvenlik özelliklerini içerir. Kiracı alanları olarak tanımlanan bölümler kiracılara teslim şartlarında tanımlanan şekilde teslim edilecektir. Kiracı alanlarının dekorasyonu ve kiracının kullanımına hazır hale getirilmesi, mal sahibinin öngördüğü şartlar ve asgari spesifikasyonlar çerçevesi içerisinde kalmak şartıyla kiracıya aittir.

İnşaat
Torun Tower projesinin taşıyıcı sistemi, betonarme ve çelik olarak İ.T.Ü.'den Prof. Dr. Zekai Celep ve Prof. Dr. Kadir Güler danışmanlığında YAPI TEKNİK tarafından dizayn edilmiştir. • Temelde C40, Üst Yapıda C60 beton kullanılmıştır. • Yapı yaklaşık 10.000 metrekare oturum alanına sahip olup bunun 1.600 metrekarelik kısmından kule bloğu yükselmektedir. Toplam inşaat alanı ise 108.000 metrekaredir. • 6 bodrum kat, 1 zemin kat olmak üzere toplam 41 kattan oluşan binanın kat yükseklikleri ise, podyum katlarında brüt 4.5 m olup 18 cm yükseltilmiş döşeme ve asma tavandan sonra net 3.5 m ve kule katlarında brüt 4 m olup 18 cm yükseltilmiş döşeme ve asma tavandan sonra net 2.7 m'dir. • Giriş katının yüksekliği 12 m olup, tesisat katının yüksekliği ise 6 m'dir. Binanın toplam yüksekliği temel üzerinden itibaren 177,6 m'dir. • 6.5.4.3. bodrum katlar otopark katı, 1. ve 2. bodrum katlar ise podyum ofis katlarıdır. 2. bodrum kattan metro ile bağlantı sağlanmıştır. Kuledeki, zemin katta restoranlar ve lobi bulunmaktadır. Kule bunun dışında, 31 ofis katı ve 3 teknik kattan oluşmaktadır. • Otopark katlarında döşemeler kaset sistem, kule bloğunda ise plak-kiriş sistemi kullanılarak uygulama yapılacaktır. • - 6. bodrum kat - zemin arası çalışan bir asansör, otopark katları zemin arasında çalışan 3 asansör; kule çekirdeğinde, alt zone ve üst zone olarak çalışan 12 asansör ve bir adet tüm katlara hizmet veren acil durum asansörü; 6 adet bodrum kat arasında çalışan 2 adet asansör; metro- bina bağlantısında çalışan 2 adet asansör; en üst 3 ofis katına hizmet eden 1 adet bağımsız ofis içi asansör ayrıca 1. ve 2. bodrum ile zemin kat arasında çalışan 2 yürüyen merdiven bulunmaktadır. • Islak hacimlerin mermer ve duvar kağıdı/boya ile kaplanacaktır. • Bina girişinde döner kapılar ve yanlarında kanatlı kapılar bulunmaktadır. • Otopark zeminlerinde epoksi kaplama kullanılacaktır. • Ofis katları mekanik ve elektrik odalarında prekast kaplama kullanılacaktır. • Yangın merdivenlerinde prekast döşeme elemanları ile kaplanacaktır. • Lobi, ofis katları koridorlarında yer kaplaması olarak doğal taş duvarlarda doğal taş ve boya kullanılacaktır. • Binada kat bahçeleri, çekirdeklerde mutfak ve 3 ayrı katta dua odası bulunmaktadır. • Yapı otopark katlarında 500 kg/m2, eşya taşıma esnasında kullanılacak güzergâhlarda 1000 kg/m2, ofis katlarında 350 kg/m2 ve zemin kat bahçe bölümlerinde 1500 kg/m2 hareketli yükü taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. • Binanın tasarımında uluslararasında kabul görmüş olan Etabs ve Safe programları kullanılmış olup, Ts498 ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) koşullarını sağlamaktadır. Rüzgar yükleri ''İstanbul Yüksek Yapılar Rüzgar Yönetmeliği'' esasına göre alınmıştır.
Elektrik Sistemi
Binanın ana güç şebekesi 4 adet 1600 kVA kuru tip transformatörler vasıtası ile beslenmektedir. Bina içi AG dağıtım 400/230 V AC, 50 Hz olacaktır. Busbar sistemi ile dikey enerji dağıtımı tesis edilerek, esnek ve güvenli bir enerji sistemi tasarlanmıştır. Yedek enerji sağlamak amacıyla prime tip jeneratörler tesis edilmiştir. Sistem %100 yedeklenecektir. Torun Tower en son teknolojik yenilikleri kapsayacak şekilde "akıllı bina" olarak tasarlanmıştır ve IP sistem fiber alt yapı kurulmuştur.
Isıtma ve Soğutma Tesisatı
Kule katlarında ısıtma ve soğutma, hava soğutmalı 3 borulu VRV sistemi ile yapılacaktır. Dış üniteler 2. kat, 21. kat ve çatı kattaki tesisat odalarına konulacak, borular çekirdekte bırakılan şafttan katlara ulaştırılacaktır. Podyum katlarda ısıtma ve soğutma, hava soğutmalı 3 borulu VRV sistemi ile yapılacaktır. Dış üniteler zemin kat teraslarına konulacak, borular uygun yerlerden inilerek ofislere ulaştırılacaktır.
Havalandırma Tesisatı
Kule ve podyum katlarında HRV cihazlarından yararlanılarak havalandırma yapılması tasarlanmıştır. Her 7 m2'ye bir kişi kabulü ile kişi başı 36 m3/h taze hava kapasitesi sağlanacaktır. Otopark ve ortak alanlarda duman tahliyesi ve egzoz havalandırması jet fan sistemi ile yapılacaktır.
Enerji İzleme ve Faturalama Sistemi
Her kattaki kiracı, işletme ile elektrik sözleşmesi yapacaktır. Süzme elektronik sayaçlar ile enerji tüketimleri (şebeke ve jeneratör ayrı ayrı) ölçülebilecektir. Kiracı UPS kullanımı için gerekli altyapı öngörülmüştür. İSKİ'ye münferit abonelik, mümkünse yapılacaktır. Temiz su; her bağımsız bölümün münferit soğuk su sayacı, kat tesisat odasında oluşturulacak sayaç dolabının içine konulacaktır. Temiz su faturalamasını bina işletmesi yapacaktır. Isıtma ve soğutma; VRV yazılımı üzerinden faturalandırılacaktır
Aydınlatma Sistemi
Aydınlatma ve priz dağıtım sistemi; IEC, VDE ve TSE standartları çerçevesinde tasarlanmıştır. Lobi, asansör holleri, peyzaj, cephe, otoparklar, dolaşım alanları, merkezi bir noktadan aydınlatma otomasyonu aracılığı ile kumanda edilecektir. Tesiste maksimum enerji tasarrufu ve esneklik sağlamak için aydınlatma kontrol ve aydınlatma otomasyon sistemi tasarlanmıştır. Otopark alanları %25 akü kiti destekli olarak projelendirilmiştir. Akü kitli aydınlatma armatürleri, şebeke ve jeneratör enerjilerinin kesilmesi durumunda üç saat yanmaya devam edecektir. İnsanların can güvenliği düşünülerek aydınlatma ve prizler için panellerde 30 mA artık akım röleleri bulunacaktır. Tüm aydınlatma ve priz kabloları sıva üstünde, sıva altında ve asma tavan içinde yalıtkan rijit boru veya tava içinden montaj yapılmak kaydı ile halogen free kablolar ile tasarlanmıştır. Gömme boru uygulamasında yüksek basınca dayanıklı ağır hizmet tipi boru içinde yine halogen free kablo çekilecektir.
Sıhhi Tesisat
Bütün ofislere pis su altyapısı getirilecektir. Otopark katlarından geçen pis su hatları yatayda toplanarak, şehir kanalizasyonu kotunu kurtarabilecek kattan dışarıya çıkartılacaktır. Kanalizasyon kotunu kurtarmayanlar uygun noktalarda yapılacak foseptik depolarına toplanıp, pompa ile tahliye edilecektir. Otoparkların yüzey drenajları uygun noktalara yapılacak çukurlarda toplanıp pompa ile drenaj rögarlarına atılacaktır. Kullanma suyu şehir şebekesinden temin edilecektir. Su depoları tüm bina için ortak olacaktır ve suyun dağıtımı ve basınçlandırılması için, frekans konverterli tam otomatik paket hidroforlar kullanılacak. Kule katları (yüksek blok olduğu için) düşeyde 4 basınç zonuna ayrılacaktır. Katlar arasındaki basınç farklılıklarını minimize etmek üzere basınç düşürücü-ayarlayıcı (sıfır debide de çıkış basıncı set değerinde kalabilsin diye) konulacaktır. Her bağımsız bölümün münferit soğuk su sayacı, kat tesisat odasında oluşturulacak sayaç dolabının içine konulacaktır.
Güvenlik Sistemi
Güvenlik sistemi, IP CCTV sistemi, giriş algılama sistemi, patlayıcı kontrol sistemi, iris tanıma ve kartlı geçiş sistemi olmak üzere dört alt sistemi içermektedir.
Kapalı Devre İzleme Sistemi (IP CCTV)
IP CCTV Sistemi "Torun Tower" Binası çevresi, otopark giriş çıkışlar, güvenlik ile ilgili bölgelerin girişlerine, kat asansör holleri ve asansör kabinleri 24 saat kameralar vasıtası ile izlenmesi için öngörülmüştür. Sistemde harici ve dahili olmak üzere renkli sabit ve renkli hareketli tip kameralar kullanılacaktır. Kameraların görüntüleri güvenlik ana merkezinde bulunan network kayıt cihazı ile 7/24 çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Sistemde kullanılacak tüm kablolar halogen free olarak tasarlanmıştır.
Giriş Algılama Sistemi
Kartlı geçiş sistemi ile kontrol edilmeyen kapılarda (yangın merdivenleri, depolar, bina işletmesine bağlı odalar) manyetik kontaklar vasıtası ile izleme yapılacaktır. Lobilerde danışma merkezinde güvenlik alarm butonu (panic button) konulmuştur. Garaj girişlerinde güvenlik personeli, otomatik geçiş sistemi ve araç plaka tanıma sistemi olacaktır.
İris Tanımlama ve Kartlı Geçiş Sistemi
Biometrik iris tanıma sistemi "Torun Tower"a giriş yapan insanların kaydının tutulması, giriş çıkışların izlenmesi için öngörülmüştür. Biometrik iris tanıma sistemi binada turnikeler ve bir adet swing-gate (engelli geçiş kapısı) için düşünülmüştür. Kartlı geçiş sistemi binada teknik hacim kapıları ve işletme ofisi alanları için düşünülmüştür. Tüm kart okuyucular yaklaşım tip olacaktır. Kapı üzerine monte edilecek manyetik kontak ve kapı kilidi kapı imalatçısı ile koordine edilecektir. Kartlı geçiş panelleri bir veri hattı ile merkeze bilgileri aktaracaktır. Personel garaj giriş çıkışında bulunan bariyerlerin kumandası, uzaktan kart okuyucular vasıtası ile yapılıp, giriş ve çıkış bilgileri kartlı geçiş sistem merkezine bildirilecektir.
Patlayıcı Kontrol Sistemi
Tesisin ana giriş kapılarında, patlayıcı ve silah/metal dedeksiyonu yapmak üzere, işletme emniyeti yüksek, mikroişlemci kontrollü, patlayıcı ve silah arama sistemi tasarlanmıştır.
Yangın Algılama ve İhbar Sistemi
Yangın Algılama ve İhbar Sistemi; otomasyon, HVAC, asansörler, acil anons ve deprem algılama sistemi gibi diğer sistemlerle koordineli bir şekilde çalışacaktır. Sprinkler ve yangın dolapları yapılacaktır. AG ve OG ana elektrik odaları, UPS odası ve ıslak hacimlere sprinkler sistemi yerleşimi yapılmayacaktır. Kat hollerine yangın dolabı konulacaktır. Her katta yangın güvenlik holünde itfaiye su alma ağzı konulacak. Merdivenler ve itfaiye asansörü basınçlandırılacaktır. Yangın İhbar Sisteminin tasarımında 89/106/ EEC Yapı Malzemeleri direktifi altında CEN/TS 54 standartları serisi, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (09.09.2009) ve CEA4040 avrupa sigortacılar birliği dokümanı dikkate alınmıştır. Yangın algılama ve uyarı sistemi ışıklı ve sesli olarak öngörülmüştür. Sistemde kullanılan tüm kablolar yangına dayanıklı olacaktır. Otoparkta yapılacak olan CO (karbonmonoksit) algılaması için ayrı bir CO dedektörleri kullanılacak ve bu sayede gaz birikmesi durumunda biriken bölgedeki duman egzoz fanı çalıştırılarak biriken gaz tahliye edilebilecektir. Bina dışarıdan hidrant sistemi ile korunacak, otopark ve ortak alanlarda hidrant sistemi kurulacak ve itfaiyenin dışarıdan içeriye su verebilmesi için, itfaiye bağlantı ağzı (siamese connections) konulacaktır. Bu çıkış ağzına bağlı bir bağlantı borusu doğrudan binanın sulu yangın söndürme sistemleri basma hattına bağlanacaktır. Otoparklarda duman tahliyesi egzost havalandırma jet fan sistemi ile yapılacaktır. Ortak mahallerde (kat hollerinde) ise merkezi duman tahliye sistemi kurulacaktır.
Acil Anons ve Seslendirme Sistemi
Acil durumlarda alarm sinyallerinin iletimi veya genel amaçlı anons iletimi ile sürekli fon müziği yayınlanması amacıyla "Acil Anons ve Müzik Yayın Sistemi" tasarlanmıştır. Seslendirme (müzik+anons) sistem merkezi güvenlik odasında olacaktır. Anons sistemi her kata bağımsız olarak sesli uyarı yapılacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca asansörlerde, otopark ve teknik hacimlerde de acil anons yapılmaktadır. Işıklı uyarı flâşörlerle yapılmaktadır. Uygulanan standartlar ISO 7240-16:2007, ISO 7240-19:2007.
Telefon
Tüm ofis katlarına 50 PAIR CAT-3 LSOH telefon hattı tasarlanmıştır. Böylelikle ofis kullanıcısına telefon idaresinden bağımsız analog dış hat altyapısı bırakılmıştır. Her bir ofis birimine 1 adet 4 core fiber optik kablo (2 asıl, 2 yedek) ve dış hat telefon aboneliği için bakır kablolama yapılarak 2 adet (8çift) Cat6 UTP LSOH kablo bağlanacaktır. Ofislere sağlanan fiber altyapı ile, ileriye yönelik IP tv, IP telefon, IP internet gibi ihtiyaçlara cevap verebilecek, hızlı ve güvenli bir network sağlanmaktadır.
Tv Sistemi
TV santrali 60 kanal kapasiteli olacak şekilde tasarlanmış olup, analog yayın ve dijital platform yayınlarına uygun yapıda kurulacaktır.
Otopark
6.5.4. ve 3. Bodrum katlar otopark alanı olarak tasarlanmıştır. Kapalı otopark toplam araç kapasitesi 700’dür. Kiracılara ücretsiz olarak her 100 metrekare için 1 araç verilecektir.
Asansörler
- 6. bodrum kat - zemin arası çalışan bir asansör, otopark katları zemin arasında çalışan 3 asansör; kule çekirdeğinde, alt zone ve üst zone olarak çalışan 12 asansör ve bir adet tüm katlara hizmet veren acil durum asansörü; 6 adet bodrum kat arasında çalışan 2 adet asansör; metro- bina bağlantısında çalışan 2 adet asansör; En üst 3 ofis katına hizmet eden 1 adet bağımsız ofis içi asansör ayrıca 1. ve 2. bodrum ile zemin kat arasında çalışan 2 yürüyen merdiven bulunmaktadır. Asansörler gerek yolcu/yük kapasiteleri ve gerekse hızları ile A+ Sınıfı ofis standartlarına uygun konfor ve güvenlik şartlarını karşılayacak şekilde projelendirilmiştir.
Teslim şartları
Ofis alanları aşağıda belirtilen şekilde kullanıcılara teslim edilecektir. 1- Ofis iç alanları kullanıcılara yalın halde teslim edilecektir. 2- Tüm ortak HVAC tesisatı ofis girişine kadar tamamlanmış durumda. 3 - Havalandırma kanalları ofislerin girişlerine kadar tamamlanmış durumda. 4 - Sprinkler ana arteri ofislerin girişlerine kadar tamamlanmış durumda. 5 - Elektrik, katlarda kullanıcı tarafından oluşturulmuş ofis panolarına bağlamaya hazır durumda. 6 - Merkezi yangın algılama ve ihbar sisteminin kullanıcı tarafından ofis içerisinde tesis edilecek detektör, hoparlör, flaşörlere bağlamaya hazır durumda.