İŞ DÜNYASININ ZİRVESİNDEKİLERE, A+ OFİSLER

+ 15,101 m² brüt ve 13,027 m² net alan
+ %86 verimlilik
+ Kat baflına ortalama 7.000 m² alan
+ Özel iç bahçe
+ Direkt otopark eriflimi
+ Merkezi ısıtma ve so¤utma sistemi